SSL-sertifikatsjekk

Det har aldri vært enklere å evaluere et nettsteds SSL-sertifikat! Med SSL Checker kan du enkelt finne ut om tilkoblingen til et nettsted er sikker eller ikkje.

For å bruke den er det bare å skrive inn domenet til nettstedet og trykke på Sjekk.

Siste oppdatering:

Avmystifisering av SSL: En omfattende innføring i SSL-sertifikater, deres betydning og hvordan du håndterer SSL-feil

Hva er SSL og hva betyr det?

SSL, eller Secure Sockets Layer, er en standard sikkerhetsteknologi som brukes til å opprette en kryptert forbindelse mellom en webserver og en nettleser. Denne koblingen sikrer at alle data som overføres mellom webserveren og nettleseren forblir private og integrerte, slik at sensitiv informasjon beskyttes mot potensielle sikkerhetsbrudd.

Et SSL-sertifikat er egentlig en datafil som ligger på nettstedets opprinnelige server. Det gjør SSL-kryptering mulig ved å inkludere nettstedets offentlige nøkkel og nettstedets identitet, sammen med relatert informasjon. Enheter som forsøker å kommunisere med den opprinnelige serveren, vil referere til denne filen for å hente den offentlige nøkkelen og bekrefte serverens identitet. Den private nøkkelen, som er lagret sikkert på serveren, brukes deretter til å dekryptere de krypterte dataene.

Betydningen av SSL-sertifikater

SSL-sertifikater utgjør ryggraden i vårt sikre Internett ved å beskytte sensitiv informasjon når den krysser verdens datanettverk. SSL er avgjørende for å beskytte et nettsted, selv om det ikke håndterer sensitiv informasjon. Det gir personvern, kritisk sikkerhet og dataintegritet for både nettsidene dine og brukernes personopplysninger.

Dette digitale sertifikatet har to viktige funksjoner:

 1. Det autentiserer nettstedets identitet og skaper dermed tillit blant brukerne.
 2. Det krypterer dataene som overføres.

SSL-sertifikater kommer fra pålitelige sertifikatutstedere (CA-er), som validerer nettstedseierens identitet før de utsteder et sertifikat. Denne kontrollprosessen sikrer at besøkende ikke sender informasjonen sin til ondsinnede, falske nettsteder.

SSL er så viktig at Google bruker det som et rangeringssignal i søkemotoralgoritmen. Nettsteder uten SSL-sertifikater vil også utløse sikkerhetsadvarsler i de fleste moderne nettlesere, noe som kan avskrekke potensielle besøkende.

Gratis SSL-sertifikat

Selv om SSL-sertifikater vanligvis kjøpes fra webhotell, finnes det måter å få dem gratis på. En populær kilde til gratis SSL-sertifikater er Let’s Encrypt, en ideell sertifikatutsteder som tilbyr X.509-sertifikater for Transport Layer Security (TLS) gratis. Deres mål er å gjøre krypterte tilkoblinger på Internett allemannseie. Ved å tilby gratis sertifikater bidrar de til å øke antallet nettsteder som implementerer SSL/TLS, og dermed øke den generelle sikkerheten på Internett.

SSL vs. TLS: Hva er forskjellen?

Mens vi har diskutert SSL, har du kanskje også støtt på begrepet TLS, eller Transport Layer Security. Hva er forskjellen?

SSL og TLS er begge kryptografiske protokoller som er utviklet for å gi sikker kommunikasjon over nettverk. SSL er faktisk forgjengeren til TLS. Selv om det fortsatt er vanlig å referere til denne typen kryptering som SSL, bruker de fleste «SSL»-tilkoblinger i dag teknisk sett TLS.

Over tid har nye versjoner av disse protokollene blitt lansert for å håndtere sårbarheter og støtte sterkere og sikrere krypteringsalgoritmer. SSLs nyeste versjon er SSL 3.0, mens TLSs nåværende versjon er TLS 1.3. Etter at det ble oppdaget betydelige sikkerhetshull i SSL 3.0, gikk internettmiljøet over til TLS. Til tross for denne overgangen brukes fortsatt begrepet «SSL» i stedet for «TLS»

SSL-port og SSL VPN

En SSL-tilkobling opererer vanligvis via port 443. En port er et endepunkt i et operativsystem som gjør det mulig å skille mellom trafikk som er beregnet på ulike tjenester eller applikasjoner. SSL-port 443 er standardporten for HTTPS-trafikk, der «S» betyr at den er sikker takket være SSL/TLS.

Et SSL VPN (Virtual Private Network) gir derimot en sikker forbindelse mellom et eksternt nettverk og et internt nettverk. Dette gjøres vanligvis via Internett, og SSL sørger for krypteringen av forbindelsen.

SSL-feil og hvordan du håndterer dem

Hvis det oppstår en SSL-feil, betyr det at nettleseren har funnet et problem med SSL-sertifikatet til nettstedet du prøver å nå. Vanlige SSL-feil er blant annet

 1. Utløpt SSL-sertifikat: SSL-sertifikater er gyldige i en viss periode, og hvis de ikke fornyes, utløper de og utløser denne feilen. For å løse problemet må nettstedets eier fornye sertifikatet.
 2. Uoverensstemmelse mellom SSL-sertifikatnavn: Dette skjer når domenenavnet ikke samsvarer med navnet på SSL-sertifikatet. Eieren av nettstedet må sørge for at sertifikatnavnet samsvarer med nettstedets domenenavn.
 3. Upålitelig sertifikatutsteder: Hvis sertifikatet ikke er utstedt av en klarert sertifikatutsteder, vil nettlesere vise denne feilen. Eieren av nettstedet bør hente sertifikatet fra en pålitelig kilde.
 4. SSL-tilkobling ikke sikker: Denne feilen kan skyldes en rekke forhold, blant annet at SSL-sertifikatet bruker en svak krypteringsalgoritme. Eieren av nettstedet bør gjennomgå sertifikatet og konfigurasjonen for å sikre at det oppfyller gjeldende standarder.

SSL-sjekk og SSL-sertifikatsjekk

En SSL-sjekk eller SSL-sertifikatsjekk er et nettbasert verktøy som sjekker SSL-sertifikatets status og avdekker eventuelle problemer som kan forstyrre SSL-forbindelsen.

SSL-sjekkere inspiserer vanligvis:

 • Sertifikatets gyldighet
 • Hvilke domener sertifikatet dekker
 • Om sertifikatet er riktig installert
 • Om de riktige stiene til sertifikatkjedene er i bruk
 • Om serveren gir nettlesere de nødvendige SSL-sertifikatene

Populære SSL-sjekkere inkluderer SSL Shopper og SSL Hopper, som tilbyr gratis online SSL-sertifikatsjekkere. GoDaddy tilbyr også en SSL-sjekk, spesielt for GoDaddy SSL-sertifikater.

Disse SSL-sjekkerne er viktige verktøy for nettstedseiere, ettersom de bidrar til å identifisere potensielle problemer som kan påvirke nettstedets sikkerhet eller rangering i søkemotorer.

SSL-tester

En SSL-tester går lenger enn bare å sjekke sertifikatet, og tester vanligvis serverens SSL/TLS-konfigurasjon for å identifisere svake chiffer, protokoller og mer. Den kan brukes til å styrke en servers SSL-konfigurasjon ved å gi anbefalinger om forbedringer.

SSL-kryptering

I SSL-sammenheng er kryptering prosessen med å konvertere informasjon eller data til en kode for å hindre uautorisert tilgang. SSL bruker to nøkler for å oppnå dette: en offentlig nøkkel som alle kjenner til, og en privat eller hemmelig nøkkel som bare mottakeren av meldingen kjenner til.

Her er en enkel oversikt over hvordan SSL-krypteringsprosessen fungerer:

 1. En nettleser forsøker å koble til et nettsted som er sikret med SSL.
 2. Nettleseren ber om at webserveren identifiserer seg.
 3. Serveren sender en kopi av SSL-sertifikatet, inkludert serverens offentlige nøkkel.
 4. Nettleseren sjekker sertifikatroten mot en liste over klarerte sertifikatmyndigheter og kontrollerer at sertifikatet ikke er utløpt, ikke er tilbakekalt og at det vanlige navnet er gyldig for nettstedet det kobles til. Hvis den stoler på sertifikatet, oppretter, krypterer og sender den tilbake en symmetrisk øktnøkkel ved hjelp av serverens offentlige nøkkel.
 5. Serveren dekrypterer den symmetriske øktnøkkelen med sin private nøkkel og sender tilbake en bekreftelse kryptert med øktnøkkelen for å starte den krypterte økten.
 6. Serveren og nettleseren krypterer nå alle overførte data med øktnøkkelen.

Sjekk SSL-sertifikat og SSL-sertifikatsjekk

I tillegg til SSL-sjekkere kan du også sjekke et SSL-sertifikat manuelt. I de fleste moderne nettlesere kan du se et nettsteds SSL-sertifikat ved å klikke på låsikonet i adressefeltet. Dette vil vanligvis gi informasjon om sertifikatets gyldighet, utstedende myndighet og detaljer om enheten det ble utstedt til.

Konklusjon

SSL spiller en avgjørende rolle i det moderne internettlandskapet, og gir både nettstedseiere og besøkende trygghet og tillit. Ved å holde seg oppdatert på SSL-relaterte spørsmål, fra å forstå SSL-feil til å bruke verktøy som SSL-sjekkere og SSL-testere, kan du bidra til å opprettholde nettstedets omdømme og rangering, samtidig som du beskytter sensitive data fra å bli fanget opp.

Etter hvert som teknologien og sikkerhetsstandardene utvikler seg, vil protokollene og verktøyene knyttet til SSL også gjøre det. Hvis du sørger for å holde deg oppdatert, kan du være i forkant av eventuelle problemer og sørge for at nettstedet ditt forblir sikkert og pålitelig i brukernes og søkemotorenes øyne. Husk at et sikkert nettsted er et vellykket nettsted.

De 10 beste SSL-sertifikatsjekkerne på nettet

I dagens digitale tidsalder er det viktig å sikre nettplattformen din. SSL-sertifikater (Secure Socket Layer) spiller en avgjørende rolle når det gjelder å garantere nettstedets sikkerhet og øke brukernes tillit. Det kan imidlertid være vanskelig å administrere og kontrollere gyldigheten og påliteligheten til disse sertifikatene. For å forenkle denne prosessen finnes det ulike nettbaserte verktøy som kan hjelpe deg med å sjekke status og detaljer om SSL-sertifikatene dine.

I denne artikkelen presenteres de 10 beste nettbaserte SSL-sertifikatsjekkerne som du kan bruke til å verifisere nettstedets SSL-status. Med disse verktøyene kan du forsikre deg om at sertifikatene dine er oppdaterte og fungerer som de skal.

1. SSL Shopper

SSL Shopper er et omfattende nettbasert verktøy som tilbyr en SSL-sjekkfunksjon. Verktøyet har et brukervennlig grensesnitt der du bare trenger å skrive inn nettadressen til nettstedet ditt, så får du detaljert informasjon om SSL-sertifikatet. Resultatene inkluderer informasjon om sertifikatutsteder, gyldighetsperiode og eventuelle konfigurasjonsproblemer. Det er et praktisk verktøy for både nettstedseiere og brukere som ønsker å verifisere sikkerheten på et nettsted.

2. DigiCert SSL-verktøy

DigiCert er anerkjent innen cybersikkerhet, og SSL Tool er en av de mest omfattende SSL-sertifikatsjekkerne som finnes på nettet. Med sitt brukervennlige grensesnitt gir DigiCert SSL Tool en grundig analyse av SSL-sertifikatene dine og gir verdifull innsikt i sertifikatdetaljer, serverkonfigurasjon og kjedeproblemer. Det gir også løsninger på eventuelle problemer som oppdages under analysen.

3. Qualys SSL Labs

Qualys SSL Labs tilbyr et av de mest avanserte SSL-testverktøyene på nettet. Det utfører en grundig analyse av konfigurasjonen av en hvilken som helst SSL-webserver. Den omfattende rapporten viser sertifikatets status, tillitskjeden og den samlede vurderingen av serverens konfigurasjon. Denne detaljerte rapporten kan hjelpe deg med å gjøre nødvendige endringer i SSL-konfigurasjonen for å forbedre sikkerheten på nettstedet ditt.

4. GeoTrust SSL-sjekk

GeoTrust er et annet stort navn innen nettsikkerhet. Med deres SSL-sjekkverktøy kan du raskt og enkelt verifisere SSL-sertifikatet ditt. Verktøyet sjekker nettstedets SSL-status og presenterer en detaljert rapport med informasjon om utsteder av sertifikatet, utløpsdato og om sertifikatet er riktig installert.

5. Comodo SSL Analyzer

Comodos SSL Analyzer er et robust nettbasert verktøy som gir en detaljert analyse av SSL-sertifikatet og serverkonfigurasjonen. Verktøyet sjekker om SSL-sertifikatet er riktig installert, gyldig og pålitelig. Det utfører også servertester for å se etter sårbarheter som kan kompromittere nettstedets sikkerhet.

6. Symantec SSL-verktøykasse

Symantec, nå kjent som NortonLifeLock, tilbyr en allsidig SSL Toolbox. Den sjekker ikke bare SSL-sertifikatets gyldighet, men skanner også nettstedet for andre sikkerhetsproblemer. Den gir detaljert informasjon om SSL-sertifikatet og foreslår mulige løsninger på eventuelle problemer.

7. Wormly SSL-test

Wormly tilbyr et SSL Test-verktøy som kontrollerer installasjonen av SSL-sertifikatet og dets funksjonalitet. Testrapporten inneholder sertifikatets utløpsdato, utstederdetaljer og serverkompatibilitet. Det er et brukervennlig verktøy som gjør det enklere for nettstedsadministratorer å administrere SSL-sertifikater.

8. SSL Checker fra Website Planet

Website Planets SSL Checker-verktøy er et gratis og enkelt verktøy for verifisering av SSL-sertifikater. Det gir omfattende informasjon om SSL-sertifikatet, for eksempel utstedelsesdato, utløpsdato, utstedende myndighet og eventuelle konfigurasjonsfeil.

9. SSL-sertifikatsjekk av Jitbit

Jitbits SSL Certificate Checker er et enkelt verktøy som gir grunnleggende informasjon om SSL-sertifikatet ditt, inkludert utstedende myndighet og utløpsdato. En unik egenskap ved dette verktøyet er at det kan sende deg et e-postvarsel før SSL-sertifikatet utløper, slik at du unngår uforutsette sikkerhetsproblemer på nettstedet.

10. SSL-servertest av ImmuniWeb

ImmuniWebs SSL Server Test gir en omfattende analyse av SSL/TLS-sikkerheten og -konfigurasjonen. Den detaljerte rapporten inneholder serverens overordnede karakter, sertifikatinformasjon, protokolldetaljer og eventuelle sårbarheter. Verktøyet gir også tips og retningslinjer for hvordan du løser eventuelle problemer.

Hvert av disse verktøyene for kontroll av SSL-sertifikater har sine unike funksjoner og fordeler. Noen gir grunnleggende informasjon om SSL-sertifikatet, mens andre gir en detaljert analyse, inkludert serverkonfigurasjon og sårbarheter. Hvilket verktøy du bør velge, avhenger av dine behov. Det er imidlertid alltid en god idé å sjekke SSL-sertifikatene dine med jevne mellomrom for å sikre at nettstedet ditt er trygt og sikkert.

Det er viktig å huske at SSL-sertifikater ikke bare autentiserer og krypterer data mellom nettstedet ditt og brukerens nettleser, men også bidrar til å skape tillit hos brukerne. Regelmessig kontroll av SSL-sertifikatene dine ved hjelp av disse nettbaserte verktøyene kan være et effektivt tiltak for å opprettholde nettstedets generelle sikkerhet.

Selv om verktøyene ovenfor kan hjelpe deg med å administrere og validere SSL-sertifikatene dine, er det du som har det endelige ansvaret for sikkerheten på nettstedet ditt. Sørg alltid for å holde sertifikatene dine oppdatert og følg beste praksis for SSL/TLS-konfigurasjon.

Husk at i den digitale verden er sikkerhet aldri et mål, men en kontinuerlig reise!